For å bli medlem må du arbeid innenfor en av NNNs bransjer!